26 Μαρ 2013

* ΕΙΠΕΙΝ ΤΗ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΤΟ ΧΑΙΡΕ...


Φερωνυμία καταλλήλω ἐμπρέπων,
 καθυπουργεῖς ἐν τὴ τοῦ Λόγου σαρκώσει,
 ὡς στρατηγος τῶν Ἀσωμάτων τάξεων ὅθεν εὐηγγέλισαι,
 τὴ Παρθένω Μαρία,
 χαῖρε προσφωνῶν αὐτή,
 τὸν Θεὸν γὰρ συλλήψη,
 ὂν ἐκδυσώπει σώζεσθαι ἠμᾶς,
 τοὺς σὲ ὑμνοῦντας,
 Γαβριὴλ Ἀρχάγγελε.


ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εσεις τι λετε?