22 Απρ 2014

* ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ


Ἐν Λέσβῳ, ἀθλήσαντες, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ,
 αὐτὴν ἡγιάσατε, τῇ τῶν Λειψάνων ὑμῶν,
 εὑρέσει μακάριοι. Ὅθεν ὑμᾶς τιμῶμεν,
 Ῥαφαὴλ θεοφόρε,
 ἅμα σὺν Νικολάῳ καὶ παρθένῳ Εἰρήνῃ,
 ὡς θείους ἡμῶν προστάτας καὶ πρέσβεις πρὸς Κύριον.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εσεις τι λετε?