6 Μαΐ 2013

* ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ


Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής, 
καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, 
ἀσθενούντων ἰατρός, 
βασιλέων ὑπέρμαχος, 
Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε,
 πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ,
 σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!

1 σχόλιο:

Εσεις τι λετε?