21 Μαΐ 2014

* ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑΤοῦ Σταυροῦ σου τὸν τύπον ἐν οὐρανῷ θεασάμενος,
 καὶ ὡς ὁ Παῦλος τὴν κλῆσιν οὐκ ἐξ ἀνθρώπων δεξάμενος,
 ὁ ἐν βασιλεῦσιν, Ἀπόστολός σου Κύριε,
 Βασιλεύουσαν πόλιν τῇ χειρὶ σου παρέθετο· 
ἣν περίσωζε διὰ παντὸς ἐν εἰρήνη,
 πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου,
 μόνε Φιλάνθρωπε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εσεις τι λετε?