4 Απρ 2009

* ΟΥΡΑΝΙΕ ΒΑΣΙΛΕΑ ΜΑΣ

Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε,
τό Πνεύμα τής αληθείας,
ο πανταχού παρών, καί τά πάντα πληρών,
ο θησαυρός τών αγαθών, καί ζωής χορηγός,
ελθέ, καί σκήνωσον εν ημίν,
καί καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος,
καί σώσον αγαθέ τάς ψυχάς ημών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εσεις τι λετε?