6 Νοε 2009

* ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΙΕΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΣ

Τί ἐννοοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι όταν μιλοῦν γιὰ τὴν Ἱερὰ Παράδοση.


Οἱ Ὀρθόδοξοι μιλοῦν πάντοτε γιὰ τὴν παράδοση.
Τί ἐννοοῦν ὅμως μ΄ αὐτὴ τὴ λέξη;
Ἡ συνηθισμένη ἀντίληψη εἶναι πὼς παράδοση εἶναι ἡ μετάδοση ἀπὸ τοὺς προγόνους στοὺς ἀπογόνους μίας γνώμης, μίας πίστης ἢ ἑνὸς ἐθίμου.

Ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτή, Χριστιανικὴ Παράδοση εἶναι ἡ πίστη καὶ ἡ πράξη ποὺ μετέδωσε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς στοὺς Ἀποστόλους, καὶ ἡ ὁποία ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Ἀποστόλων ἔχει παραδοθεῖ, ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά, στὴν ΄Εκκλησία.
Γιὰ ἕναν Ὀρθόδοξο ὅμως Χριστιανό, Παράδοση σημαίνει ...
κάτι πολὺ πιὸ συγκεκριμένο καὶ εἰδικότερο ἀπ΄ αὐτό.

Παράδοση εἶναι τὰ βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, οἱ ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τὰ γραφτὰ τῶν Πατέρων, οἱ Κανόνες, τὰ λειτουργικὰ βιβλία, οἱ Ἅγιες εἰκόνες.

Στὴν πράξη Παράδοση εἶναι ὁλόκληρο τὸ δογματικὸ σύστημα, ἡ ἐκκλησιαστικὴ διοίκηση, ἡ λατρεία, ἡ πνευματικότητα καὶ ἡ τέχνη ποὺ ἔχουν διαμορφώσει οἱ Ὀρθόδοξοι μέσα στοὺς αἰῶνες.

Οἱ σημερινοὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ θεωροῦν τὸν ἑαυτὸ τοὺς ὡς κληρονόμο καὶ φύλακα μίας πλούσιας κληρονομιᾶς ποὺ τὴν ἔλαβαν ἀπὸ τὸ παρελθόν, καὶ πιστεύουν πὼς καθῆκον τοὺς εἶναι νὰ μεταδώσουν αὐτὴν τὴν κληρονομιὰ ἀμείωτη στὸ μέλλον.

H Ἁγία Γραφὴ ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς Παράδοσης.
Μερικὲς φορὲς ἢ Παράδοση ὁρίζεται ὡς ἡ προφορικὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, ποὺ δὲν ἔχει καταγραφεῖ ἀπὸ τοὺς ἄμεσους μαθητές Του.

Ὄχι μόνο οἱ μὴ ΄Ορθόδοξοι, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ΄Ορθόδοξοι συγγραφεῖς ἔχουν υἱοθετήσει αὐτὸν τὸν τρόπο σκέψης, διαχωρίζοντας τὴν Ἁγία Γραφὴ ἀπὸ τὴν Παράδοση, Θεωρῶντας πὼς εἶναι δυὸ διακεκριμένες πηγὲς τῆς χριστιανικῆς πίστης.
Στὴν πραγματικότητα δὲν ὑπάρχει παρὰ μόνο μία πηγή, ἀφοῦ ἡ Ἁγία Γραφὴ ἐμπεριέχεται στὴν Παράδοση...

Μεταξὺ τῶν διαφόρων στοιχείων τῆς Παράδοσης, αὐτὰ ποὺ διαθέτουν μοναδικὴ ἀξία εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή, τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως καὶ οἱ δογματικοὶ ὄροι τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων:

Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ οἱ Ὀρθόδοξοι τὰ δέχονται ὡς κάτι τὸ ἀπόλυτο καὶ ἀμετάβλητο, κάτι ποὺ δὲν μπορεῖ ν΄ ἀκυρωθεῖ ἢ νὰ ἀνασκευαστεῖ.

ΠΟΛΛΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΤΑΔΕ Η ΤΟ ΑΛΛΟ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ,Η ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ Η ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΚΤΛ.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΟΠΩΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ.
Η' ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ Η' ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ,ΑΣ ΜΗΝ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΠΟΝΤΙΟΙ ΠΙΛΑΤΟΙ ΑΛΛΑ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ,ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΚΟΜΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εσεις τι λετε?