17 Σεπ 2013

* Η ΑΞΙΑ ΜΑΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΚΟΡΕΣ


Ὡς ελαία κατάκαρπος ανεβλάστησας
 εν ταις αυλαις τοῦ Κυρίου,Σοφία μάρτυς σεμνη
 και προσήγαγες Χριστω καρπον ηδύτατον
 τους της νηδύος σου βλαστούς,
 δι' αγώνων ευαγων,
 Αγάπην τε καὶ Ἐλπίδα
 συν τη θεόφρονι Πίστει·
 μεθ' ων δυσώπει υπερ πάντων ημων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εσεις τι λετε?