12 Απρ 2014

* ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΗΓΕΙΡΑΣ ΤΟΝ ΛΑΖΑΡΟΝ


Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν πρὸ τοῦ σοῦ πάθους πιστούμενος,
 ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν Λάζαρον Χριστὲ ὁ Θεός·
 ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ παῖδες,
 τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες,
 σοὶ τῷ νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν·
 Ὠσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις,
 εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος,
 ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εσεις τι λετε?