19 Σεπ 2009

* ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ..Οι πέντε πρακτικοὶ κανόνες μελέτης Ἁγίας Γραφῆς:


1) Δυό λόγια προσευχῆς.
Πρίν ἀρχίσεις τή μελέτη , κάνε δυό λόγια προσευχῆς.
Πρέπει ὁ Θεός νά διανοίξει τά πνευματικά σου μάτια, γιά νά σοῦ ἀποκαλυφθοῦν οἱ κρυμμένοι θησαυροί τῆς θείας σοφίας.
Ὁ Κύριος εἶπε, ὅτι τά μυστήρια τῆς βασιλείας ....
...δέν ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ στόν καθένα.
Γι’ αὐτό εἶναι ἀνάγκη νά ζητᾶς τή σοφία τοῦ Θεοῦ καί τή χάρη Του πρίν προχωρήσεις , ὥστε νά σοῦ δώσει ἔλλαμψη μέ τό φῶς τῆς χάριτός Του μέσα στή καρδιά σου γιά νά ἀποκτήσεις τήν κατανόηση τῶν θεϊκῶν διδαγμάτων.


2) Ἐμβάθυνση.
Κάθε λέξη , κάθε φράση τῆς Ἁγίας Γραφῆς, χρειάζεται εμβάθυνση.
Ὅσο ἐμβαθύνεις , τόσο περισσότερο ἀνακαλύπτεις ὅτι τό χρυσωρυχεῖο τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀνεξάντλητο.

3) Ἄν κάτι δέν κατανοεῖς.
Ἄν κάτι δέν κατανοεῖς, μήν ἀπελπίζεσαι.
Διάβασέ το πάλι καί πολλές φορές.
Ἄν δυσκολεύεσαι στήν ἀφομοίωσή του , συμβουλεύσου τίς ὀρθόδοξες ἀποδόσεις καί ἑρμηνεῖες πού κυκλοφοροῦν στά θρησκευτικά βιβλιοπωλεῖα.
Μήν ἀπευθύνεσαι σέ ἀνεύθυνα πρόσωπα , πού δέν ἔχουν τήν ἔγκριση τῆς Ἐκκλησίας καί γίνονται διδάσκαλοι τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Αὐθεντική ἑρμηνεία μόνο ἡ Ἐκκλησία κάνει καί ἐγκρίνει.

4) Ὁδηγός σου ἡ Ἱερά Παράδοση.
Ἀπλανῆς ὁδηγός στή βαθύτερη κατανόηση τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἡ Ἱερά Παράδοση.
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς καθοδηγοῦν στήν ὀρθή ἑρμηνεία καί στήν ἀποφυγή τῆς πλάνης.
Ὁ Θεός φώτισε τούς Ἁγίους Πατέρες νά πλησιάσουν τή θεία γνώση καί ἐμπειρία.
Εἶναι μεγάλη ἀσφάλεια νά στηριχθεῖς καί σύ στή δική τους κατανόηση τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὥστε νά μή πλανηθεῖς καί καταντήσεις νά «ἑρμηνεύεις» ὅπως ἐσύ θέλεις τά λόγια τοῦ Θεοῦ, πιστεύοντας ὅτι ἔχεις τό φωτισμό του.
Γιατί ἔτσι θά καταντήσεις αἱρετικός.

5) Ἀπαντήσεις στά προβλήματά σου.
Ἡ Ἁγία Γραφή ἀπαντᾶ σ΄ ὅλα τά συγκεκριμένα σου προβλήματα, ἐφόσον τό ἐπιθυμεῖς.
Μπορεῖς νά βρεῖς δηλαδή ἐκεῖ μέσα ἀπάντηση σέ απορίες σου ἤ σέ ἐρωτήσεις πού σέ ἀπασχολοῦν. Ἄν σέ κάποιες δέν βρίσκεις ἀπάντηση νά ξέρεις ἤ ὅτι δέν ἔψαξες καλά ἤ ὅτι τό ἐρώτημά σου καί ἡ ἀπορία σου εἶναι ἄνευ σημασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εσεις τι λετε?