17 Δεκ 2009

* Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ!!!

Κάθε προσευχή αδερφοι, πιάνει τόπο.
Και να μη λέμε ότι ο Θεός εμάς δε μας ακούει, επειδή είμαστε αμαρτωλοί.

Εκατοντάδες χριστιανοί επικοινωνούν με τους πνευματικούς είτε πανε στο εξομολογητήριο, είτε με επιστολές, είτε με φάξ, είτε πολύ περισσότερο με το τηλέφωνο, και ζητούν από τους πνευματικούς, να κάνουν προσευχή, για το άλφα ή βήτα ζήτημα, και για πολλά και ποικίλα προβλήματα, όχι μόνο πνευματικά, αλλά και για οικογενειακά, ψυχολογικά, ασθενειών, συζυγικά.

Ο ισχυρισμός πάντοτε είναι ο ίδιος.

''Εμάς δε μας ακούει ο Θεός, επειδή είμεθα αμαρτωλοί''

Ο Θεός όταν έλεγε «αιτείτε και δωθήσεται υμίν, ζητείτε και ευρήσετε, κρούετε και ανοιγήσεται», το έλεγε για όλους.

Το έλεγε και για τους αμαρτωλούς.
Δεν τους εξαίρεσε από την προτροπή αυτή, ζητώντας οι άνθρωποι να προσεύχονται.

«Αγρυπνείτε και προσεύχεστε να μη εισέλθετε εις πειρασμόν».

Πολύ περισσότερο βέβαια θα πρέπει να ...
αγρυπνούμε και να προσευχόμεθα, εν παντί τόπω και με κάθε τρόπο όταν μας κτυπούν οι πειρασμοί πάσης φύσεως.

Άλλωστε οι παραβολές του Τελώνου και Φαρισαίου, με τον Τελώνη να φωνάζει «ο Θεός μου ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ» και να κτυπάει το στήθος του, όπως και η παραβολή του Ασώτου υιού, όπου ο επιστρέψας υιός φωνάζει το «ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν Σου», μας αποδεικνύει ότι οι προσευχές των αμαρτωλών εισακούονται.

Το πλέον ζωντανό παράδειγμα προσευχής, ζωντανής προσευχής, αποτελεσματικής προσευχής, την έκανε ένας αμαρτωλός, την έκανε ένας ληστής, ένας φονιάς, ένας κακούργος πάνω στο Σταυρό.
«Μνήσθητί μου Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία Σου».
Πόσες λέξεις είναι, οκτώ εννιά, δέκα, πόσες είναι;
Κι όμως έγινε πρώτος πολίτης της βασιλείας του Θεού.

Όταν ζητάτε εσείς απο αλλους να προσευχονται για εσας,η προτροπή είναι μία.
«Να κάμετε και σείς προσευχή».

Οι προσευχές μας, εισακούγονται όλες, έστω και αν είμαστε αμαρτωλοί, όταν πρόκειται να κάνουμε προσευχές για τον πλησίον μας.
Και πολύ περισσότερο βέβαια προσευχές για το παιδί μας, για τον αδελφόν μας, και κυρίως όταν κάνομε προσευχές για τον εχθρόν μας.


Γι’ αυτό λοιπόν όταν λέμε την ευχή, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», ημέρα και νύχτα, σε όποιο τόπο και χρόνο, τη λέμε, ζητάμε έλεος γιατί είμεθα αμαρτωλοί.

Έλεος!

Και το έλεος το χαρίζει ο Θεός μόνον στους αμαρτωλούς.
Οι δίκαιοι δεν έχουν ανάγκη να ζητήσουν έλεος, διότι λέει «ο τους δικαίους αγαπών, και τους αμαρτωλούς ελεών».

Άρα λοιπόν όλοι εμείς που είμεθα αμαρτωλοί, να κάνομε πρώτα τη δική μας προσευχή, να γονατίσομε, να συντριβούμε, να κάνουμε ό,τι μας ζητάει η Αγία μας Εκκλησία, ο Κύριός μας ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, και ύστερα, να πάρομε το τηλέφωνο, ή να πάμε στον πνευματικό, και να του ζητήσουμε βοήθεια και συνδρομή και την συμπαράστασή του με προσευχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εσεις τι λετε?