28 Νοε 2013

* ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΙ ΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣΟ αββάς Παφνούτιος, ένας από τους μεγάλους ασκητές, είπε πως κάποτε,βαδίζοντας στο δρόμο και πλησιάζοντας σ' ένα χωριό, πήραν τα μάτια του κάποιους να αμαρτάνουν.

 Στάθηκε τότε, λέει, παρακαλώντας τον Θεό για τις δικές του αμαρτίες.

 Εκείνη τη στιγμή ήρθε άγγελος, κρατώντας ρομφαία και του είπε:

 "Παφνούτιε, όλοι όσοι κρίνουν τους αδελφούς τους, μ'αυτή τη ρομφαία θα αφανιστούν. Εσύ δε, επειδή δεν έκρινες, αλλά εταπείνωσες τον εαυτό σου μπροστά στο Θεό, σαν να έκαμες εσύ την αμαρτία, γι' αυτό το όνομά σου γράφτηκε στο βιβλίο της Ζωής".

1 σχόλιο:

Εσεις τι λετε?