17 Ιουλ 2014

* ΚΑΛΛΙΠΑΡΘΕΝΕ ΜΑΡΙΝΑ ΕΝΔΟΞΕΜνηστευθεῖσα τῷ Λόγῳ Μαρίνα ἔνδοξε,
 τῶν ἐπιγείων τὴν σχέσιν πᾶσαν κατέλιπες,
 καὶ ἐνήθλησας λαμπρῶς ὡς καλλιπάρθενος·
 τὸν γὰρ ἀόρατον ἐχθρὸν κατεπάτησας στερρῶς ὀφθέντα σοὶ Ἀθληφόρε.
 Καὶ νῦν πηγάζεις τῷ κόσμῳ τῶν ἰαμάτων τὰ δωρήματα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εσεις τι λετε?