8 Φεβ 2010

* ΝΑ ΝΗΣΤΕΨΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΦΑΓΗΤΑ?

Εἶναι γνωστὸ πὼς στὴν περίοδο αὐτὴ ἔχουμε δυὸ νηστεῖες.
Εἶναι περίπου ἑπτὰ ἑβδομάδες αὐστηρῆς νηστείας καὶ μία ἡ ἑβδομάδα τῆς Τυρινῆς ποὺ προηγεῖται, ὀκτώ.
Γιὰ πολλοὺς εἶναι μία εὐχάριστη καὶ ἐπιθυμητὴ περίοδος, ἐνῶ γιὰ ἄλλους εἶναι δύσκολη καὶ γιὰ ἄλλους καθόλου εὐχάριστη

Ὁ Χριστὸς ἐκπαιδεύθηκε στοὺς πειρασμοὺς μὲ τὴ νηστεία.
Ἀργότερα ὁ διάβολος σὰν μία φοβερὴ θύελλα θὰ πέσει ἐπάνω Του.
Σ᾿ ὅλους τοὺς πειρασμοὺς βγῆκε νικητής.
Τὸ ἴδιο καὶ ὁ πιστός.
Στὴ ζωή μας θὰ ἔχουμε πολλοὺς πειρασμούς.
Χρειαζόμαστε ἐκπαίδευση.
Ἡ περίοδος τῆς νηστείας εἶναι μία πνευματικὴ ἐκπαίδευση τοῦ Χριστιανοῦ.
Μαθαίνει νὰ πολεμᾶ.
Ὁ Κύριος μᾶς ἔδειξε τὸν τρόπο, ἀφοῦ πρῶτα αὐτὸς πειράσθηκε.


Ὁ Χριστὸς μέσα στὴν περίοδο τῆς νηστείας ...
πειράσθηκε καὶ νίκησε.
Ἐπίσης καὶ οἱ πιστοὶ πειράζονται.
Γιατί παραχωρεῖ τοὺς πειρασμοὺς ὁ Θεός;
Γιὰ νὰ πληροφορηθοῦμε πὼς εἴμαστε ἀνώτεροι ἀπ᾿ αὐτούς.
Γιὰ νὰ ταπεινωνόμαστε.
Γιὰ νὰ πληροφορηθεῖ ὁ δαίμονας πὼς τὸν ἐγκαταλείψαμε.
Γιὰ νὰ ἀσκηθοῦμε.
Γιὰ νὰ λάβουμε σαφῆ πείρα τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ. Ἄγγελοι Κυρίου στηρίζουν τοὺς ἀγωνιστές.

Ὁ διάβολος πείραξε τὸ Χριστὸ κατὰ τὴν περίοδο τῆς νηστείας ὄχι μόνο μὲ τὸν τρόπο, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν τόπο.
Ἡ μοναξιὰ καὶ ἡ ἀπομόνωση εἶναι πολλὲς φορὲς ὄπλα τοῦ διαβόλου.
Παράδειγμα ἡ Εὔα, τὴν ὁποία πείραξε, ὅταν ἦταν χωρισμένη ἀπὸ τὸν Ἀδάμ.
Ἀκόμη, ἡ ἀπομόνωση φέρνει μερικὲς φορὲς τὴν μονοτονία, τὴν ἀκηδία, τὴν πείνα, τὴν ἀδημονία.
Τότε κατὰ τὴν περίοδο τῆς νηστείας παίρνει θάρρος καὶ ἐπιτίθεται ἐναντίον μας.
Ὅταν ὅμως μᾶς δεῖ μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους καὶ συγκεκροτημένους, δὲν ἔχει τὸ θάρρος νὰ μᾶς κάνει μεγάλη ζημιά.
Γι᾿ αὐτό, λοιπόν, στὴν περίοδο τῆς νηστείας νὰ συχνάζουμε στὴν Ἐκκλησία, στὶς ἀκολουθίες, καὶ ὅλοι μαζὶ νὰ στηρίζουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο γιὰ νὰ ἐνθαρρυνόμαστε πὼς στὸν ἀγώνα μας δὲν εἴμαστε μόνοι, ἀλλὰ μαζί μας εἶναι ὅλη ἡ Ἐκκλησία.
Τὸν Κύριο Τὸν ἐνθάρρυναν οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ.
Καταλαβαίνουμε, συνεπῶς, πόση μεγάλη ὠφέλεια παίρνουμε ἀπὸ τὴν ἁγία Τεσσαρακοστή
Δὲν εἶναι μεγάλο κατόρθωμα νὰ διέλθουμε τὶς ἡμέρες ἁπλῶς τῆς νηστείας, ἀλλὰ σημασία ἔχει νὰ διορθώσουμε κάτι ἀπὸ τὰ ἐλαττώματά μας καὶ νὰ πλυθοῦμε ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματά μας,
συμβαίνει νὰ ἀκοῦς νὰ λένε ἄλλος μὲν πὼς νήστευσε δυό, ἄλλος τρεῖς καὶ ἄλλος ὅλες τὶς ἑβδομάδες. Καὶ ποιὸ εἶναι τὸ κέρδος, ἐὰν δίχως κατορθώματα ἀρετῆς περάσουμε τὴν περίοδο τῆς νηστείας;

Συμβαίνει νὰ ἀκοῦς νὰ λένε ἄλλος μὲν πὼς νήστευσε δυό, ἄλλος τρεῖς καὶ ἄλλος ὅλες τὶς ἑβδομάδες. Καὶ ποιὸ εἶναι τὸ κέρδος, ἐὰν δίχως κατορθώματα ἀρετῆς περάσουμε τὴν περίοδο τῆς νηστείας;Καμία ὠφέλεια δὲν θὰ ἔχουμε ἀπὸ τὴν νηστεία, ἂν ἁπλῶς καὶ μόνο τὴν περάσουμε οπως ἔτυχε.
Ἂν περάσουμε τὴ νηστεία τῶν φαγητῶν, ὅταν περάσουν οἱ σαράντα ἡμέρες, περνᾶ καὶ ἡ νηστεία· ἂν ὅμως ἀπέχουμε ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματα καὶ ἡ περίοδος τῆς νηστείας νὰ περάσει, ἐκείνη ἡ νηστεία (δηλ. τῶν ἁμαρτημάτων) πάλι μένει καὶ θὰ εἶναι συνεχὴς ἡ ὠφέλεια σὲ μᾶς καὶ πρὶν ἀκόμα ἀπὸ τὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν θὰ μᾶς χαρίσει ὄχι μικρὲς ἀμοιβὲς ἐδῶ.


Η μεγάλη Τεσσαρακοστὴ δὲν εἶναι μία περίοδος γιὰ νὰ νηστεύσουμε μόνο ἀπὸ φαγητά, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐξασκούμαστε στὴν ἀρετή.
Ὅταν ὅλα αὐτὰ τὰ κατορθώσουμε, τότε θὰ ἀξιωθοῦμε τὴν κυρία ἡμέρα νὰ προσέλθουμε στὴν πνευματικὴ τράπεζα, δηλ. στὴ θεία Εὐχαριστία, γιὰ νὰ κοινωνήσουμε.
Ἡ προσέλευση στὸ μυστήριο τῆς ζωῆς εἶναι ἱκανὸ κίνητρο, γιὰ νὰ μᾶς παρακινεῖ στὴν πνευματική μας ἄσκηση.

Ὅπως ὁ Κύριος νεκρώνει τὴ σάρκα Του γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου, ἔτσι καὶ οἱ χριστιανοὶ νεκρώνουν τὰ πάθη τους γιὰ τὴ σωτηρία τὴν ἰδική τους.
Ὁ Κύριος νήστευσε λίγο πρὶν ἀπὸ τὸν πειρασμό, ἐμεῖς πρὶν ἀπὸ τὸ Πάσχα.

8 σχόλια:

 1. Σίγουρα,ετσι είναι,γιατί ποιός απο εμάς θα δεχόταν για φίλο κάποιον που δεν του κάνει ουτε ένα τηλέφωνο να δει αν ζει η αν πεθαίνει οπως λεει ο λαός ?Γιατί λοιπόν ο Χριστός να δεχθει να θεωρήσει φίλους ανθρώπους που δεν τον αγαπουν και δεν εφαρμόζουν όσα διδάσκει ?Που δεν ειναι μονο το φαγητό,ειναι πολλά.Είναι το να σταματησουμε να διαβάλλουμε,να ζηλεύουμε,να κουτσομπολεύουμε...Οι παντρεμένοι να προσέξουν το σαρκικό θέμα τις μέρες αυτές,είναι πάρα πολλά.Το θέμα είναι τα κάνουμε ή απλώς κοβουμε το φαγητό,το οποιο θα κόβαμε ετσι και αλλιώς ακόμα και αν κάναμε κάποιας μορφής δίαιτα είτε για λόγους αδυνατισματος είτε για λόγους ιατρικούς ?Αρα η νηστεία δεν ειναι απλώς δίαιτα,είναι κάθαρση των παθών.Ομως πόσοι το καταλαβαινουν ?Ο Θεός ας μας ελεήσει όλους ωστε να διέλθουμε με επιτυχία τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ιε' 11 οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

  ΜΑΤΘΑΙΟΣ κγ'25 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας. 26 Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν. 27 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας.

  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ
  Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΔΕΝ ΟΦΕΛΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΓΑΠΗΤΗ ΝΤΙΝΑ...
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ,ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ.
  ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ ΚΑΙ ΜΠΕΡΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ''ΜΗΝ'' ΚΑΙ ΤΑ ''ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ'' ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ,ΔΕΝ ΝΗΣΤΕΥΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΕΙΡΗΝΗ...
  Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΜΙΑ ΤΑΜΠΕΛΑ ΠΟΥ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ''ΝΗΣΤΕΥΤΗΣ''
  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΟΥΝΕ ΟΙ ΦΙΛΟΙ,ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΚΤΛ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝΕ ΜΠΡΑΒΟ.
  Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ,ΚΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΜΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ
  ΓΙ'ΑΥΤΟ ΛΕΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ
  ΝΑ ΜΗ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Η ΔΕΞΙΑ ΣΟΥ ΤΙ ΠΟΙΕΙ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΟΥ
  ΟΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΕΙΝΑΙ,ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ.
  ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος10/2/10 11:31

  Ένας ασκητικός πνευματικός, με φόβο Θεού μέσα του, μας είπε τα παρακάτω λόγια τα οποία και θεωρήσαμε καλό να τά προσθέσουμε εδώ.

  « Είναι αλήθεια», μας είπε, « ότι σήμερα ασχολούμαστε μόνο με την νηστεία του φαγητού χωρίς να πηγαίνει το μυαλό μας και σε κάποια άλλη νηστεία αρκετά σοβαρή , την οποία συνήθως δεν προσέχουμε και καταπατούμε…

  Όταν λοιπόν νηστεύουμε Χριστιανικά από φαγητά πρέπει να εγκρατευόμαστε νηστεύοντας και σαρκικά – συζυγικά.

  Μιλάμε βέβαια για σχέσεις ευλογημένης από τον Θεό συζυγίας, κι΄ όχι παράνομης αμαρτίας πού έχει κι΄ αυτή άλλες χειρότερες επιπτώσεις, παρ΄ όλη την φαινομενική ελευθερία της…

  Αυτές αφορούν όλες τις καθιερωμένες νηστείες 40ήμερα κλπ. και αρχίζουν για μέν την Τετάρτη και Παρασκευή από το βράδυ της Τρίτης έως το βράδυ της Τετάρτης, από το βράδυ της Πέμπτης έως το βράδυ της Παρασκευής, και από Σάββατο βράδυ έως Κυριακή βράδυ ( λόγω θείας Λειτουργίας της Κυριακής).

  Το ίδιο και στις μεγάλες εορτές των Αγίων.

  Επίσης, καλό είναι να προσέχουμε τις ημέρες των γάμων μας, ώστε να μη γίνονται Σάββατα καί παραμονές Κυριακών ή μεγάλων εορτών, και μετά πέφτουμε σε αμαρτίες…

  Η τάξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι 3 ημέρες σαρκική συζυγική αποχή και καθαρότητα για να προσέλθουμε στον ίδιο τον Θεάνθρωπο Χριστό και να κοινωνήσουμε, και μία μέρα μετά σέ εγκράτεια, από σεβασμό προς τον Κύριο πού ήλθε και κατοίκησε μέσα μας…

  Δέν είναι λίγο πράγμα ένας Θεός πού τρέμουν Άγγελοι καί Αρχάγγελοι καθώς καί οί πονηροί δαίμονες νά γίνεται Υψηλός επισκέπτης τής ψυχής μας κι΄ εμείς να τό θεωρούμε αυτό μέ τίς πράξεις μας, σχεδόν ένα τίποτα...

  Καί άν είμαστε Άγιοι, ίσως βλέπαμε αυτό πού αναφέρει στήν περιγραφή της Θ. Λειτουργίας ο Άγιος Νήφωνας, Επίσκοπος Κωνσταντιανής:

  Εκεί βρίσκουμε το εξής:

  "Ο Άγιος παρατηρούσε τώρα όσους κοινωνούσαν.

  ]Άλλων τα πρόσωπα μαύριζαν μόλις έπαιρναν τα Θεία Μυστήρια, ενώ, άλλων έλαμπαν σαν τον ήλιο.

  Οι Άγγελοι παρακολουθούσαν από κοντά την Αγία μετάληψη.
  Όταν κοινωνούσε κάποιος ευσεβής, τότε τού έβαζαν στο κεφάλι ένα στεφάνι.

  Όταν πλησίαζε κάποιος αμαρτωλός, γύριζαν αλλού το πρόσωπό τους με φανερή αποστροφή.

  Τότε τα άχραντα Μυστήρια σαν να εξαφανίζονταν από την Αγία Λαβίδα, έτσι που ο αμαρτωλός φαινόταν να μην παίρνει μέσα του το Σώμα και το Αίμα του Χριστού.

  Κι έφευγε κατάμαυρος σαν αράπης, με την αποδοκιμασία του Κυρίου διάχυτη στην όψη του...”

  Ακόμη,

  Οί παλαιότεροι μιλούσανε για τά λεγόμενα «γιορτο-πιάσματα» αναφερόμενοι σε άρρωστα παιδιά πού συνελήφθησαν τις μέρες αυτές, και πού ταλαιπώρησαν και ταλαιπωρούν δεκάδες «απρόσεκτα» ζευγάρια με σπαστικά και παράλυτα παιδιά…

  Μ΄ αυτό δεν θέλω να ειπώ ότι όλα αυτά τα καημένα τα παιδιά έγιναν εξ΄ αιτίας αυτού, αλλά καλό είναι σαν υποψήφιοι γονείς να ασφαλιζόμαστε και να παίρνουμε τα μέτρα μας με σοβαρότητα και σύνεση απέναντι μιάς πράξης Δημιουργίας νέου προσώπου πού θα μείνει σαν ψυχή αιωνίως αθάνατη…

  Έχω συναντήσει στην εξομολόγηση φοβερά περιστατικά κι΄ έχω φοβηθεί από τις συνέπειες, αλλά άς μη επεκταθώ επί του παρόντος…», κατέληξε ο γέροντας πνευματικός.

  http://www.kivotoshelp.gr/Pages/Nisteies.htm

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΑΝΩΝΥΜΕ...
  ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΛΕΜΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ.
  ΤΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΥ,ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ.

  ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Εσεις τι λετε?