17 Ιουν 2009

* ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ...

Ποίος δεν αγαπά νά είναι ωραίος;
Την ωραιό­τητα αγαπούν όλοι, ιδίως οι γυναίκες.
Αυτές αρέσκονται νά ονομάζονται το «ώραίον φύλον», ή δε μεγαλύτερα προσβολή, πού ημπο­ρεί νά κάνη κανείς εις μίαν φιλάρεσκη γυναίκα είναι νά πει «είσαι άσχημη».
Αύτη δε ή επιθυμία για νά παρουσιάζεται ωραία κάνει τη γυναίκα ώστε νά τρώει ώρες ολόκληρες εμπρός εις τον καθρέπτη, νά κτενίζει τα μαλλιά της κατά δια­φόρους τρόπους, νά ντύνεται με την καλύτερη ενδυμασία, νά συμμορφώνεται προς κάθε ίδιοτροπία της θεάς μόδας, νά αγοράζει τα ακριβότερα κραγιόν και έτσι μυριοστολισμένη και μυριοβαμμένη νά παρουσιάζεται εμπρός εις το κοινό και νά μάς λέει «Με βλέπετε;
Είμαι ωραία. Θαυμάσατε με! Χει­ροκροτήσατε με!». Άλλά οι ωραίοι και οι ωραίες είναι λίγοι.
Και όσον εκφυλίζονται οι κοινωνίες, τόσον ή ώραιότης, ή οποία ως άνθος του ουρανού έλαμπε άλλοτε εις τα πρόσωπα ανδρών και γυναικών, συνεχώς εκλείπει και ή ασχήμια θριαμβεύει. Τώρα υποθέσατε ότι σε βουνό άνεκαλύφθη κά­ποια πηγή, μα τι πηγή! Θαυματουργική!
Όποιος πλυθεί εις το ολοκάθαρο νερό της πηγής αυτής όχι απλώς καθαρίζεται, άλλά και ο ασχη­μότερος γίνεται ωραίος, άγαλμα ωραιότητας.
Και εάν τώρα το ραδιόφωνο έπαιρνε την είδηση αυτή και την μετέδιδε εις την άνθρωπότητα.
Τότε από τα πέρατα του κό­σμου εκατομμύρια άνθρωποι θα ξεκινούσαν ευχαρίστως, θα υποβάλοντο σε κάθε ταλαιπωρία και έξοδο, για να φθάσουν το ταχύτερο στην την θαυματουργική πηγή, νά νιφτούν και νά γίνουν υγιείς, ωραίοι!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εσεις τι λετε?