13 Ιουν 2009

* ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΔΕΝ ΤΟ ΕΔΩΣΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΩΜΕ ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΤΟΥ

Ο Θεός μας έδωκε το στόμα μας να δοξάζωμεν τον Κύριόν μας, να λέγωμεν το "Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του Θεού του ζώντος, δια της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων έλεησον με τον αμαρτωλόν και ανάξιον δούλον σου".
Μέσα εις το "Κύριε Ίησού Χριστέ" θεωρείται η Αγία Τριας, ο Θεός, η ενσαρκος οικονομία του Χρίστου μας, η Δέσποινά μας η Θεοτόκος και πάντες οι Άγιοι.
Όθεν, αδελφοί μου, ή τρώγομεν ή πίνομεν ή δουλεύομεν, να μη μας λείπη αυτός ο λόγος, η ευχή "Κύριε Ιησού Χριστέ, έλεησόν με" από το στόμα μας και ο σταυρός, και καλόν και άγιον είναι να προσευχόμεθα πάντοτε το πρωΐ, το βράδυ και τα μεσάνυχτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εσεις τι λετε?