12 Οκτ 2009

* ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ,ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ


Εμεῖς πού εἴμαστε βαπτισμένοι στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἄς μήν ἀδιαφοροῦμε τόσο πολύ γιά τή σωτηρία μας.
Ας σκέφτουμε τό ἀξίωμα, πού μας ἔδωσε ὁ Θεός τήν ἡμέρα τῆς βαπτίσεώς μας· να νιῶσουμε ντροπή, πού δέ στέκομαστε στό ὕψος πού μας θέλει.
Αὐτός μας ὀνόμασε Χριστιανους καί πιστους, μας χάρισε δυό μεγάλα ἀξιώματα.
Ἐμεις λοιπόν οι Χριστιανοι καί πιστοι ντυθηκαμε τόν ἴδιο τό Χριστό,ἔχουμε ὑποχρέωση, νά ...
πράττουμε καί νά σκεφτομαστε, σάν νά βρίσκεται Ἐκεῖνος παντοῦ μαζί μας.
Πολλές φορές οἱ ἄνθρωποι, πού κατέχουν κοσμικά ἀξιώματα, συμβαίνει ν’ ἀποφεύγουν κάποιες πράξεις, μόνο γιά νά μήν προσβάλλουν τό ἀξίωμά τους.
Αν εσύ, ἔχεις ἀποκτήσει τόσο μεγάλο ἀξίωμα, ὀφείλεις πολύ περισσότερο, νά τιμᾶς καθημερινά καί νά μήν ντροπιάζεις μέ τή ζωή σου τόν Θεό, πού σοῦ τό χάρισε.
Οἱ γεωργοί, πού σπέρνουν τό σπόρο στό δρόμο, δέν ἔχουν καμμιά ὠφέλεια, ἔτσι οὔτε κι ἐμεῖς ἔχουμε κανένα κέρδος ἀπό τό ὅτι ὀνομασθήκαμε ἁπλῶς Χριστιανοί, ἄν τά ἔργα μας δέν εἶναι σύμφωνα μέ τό ὄνομά μας.
«Ἡ πίστη χωρίς τά ἔργα εἶναι νεκρή».
Δέν ἀρκεῖ μόνο ἡ πίστη μας, νά δηλώσει τήν ἰδιότητά μας· εἶναι ἀνάγκη νά συνοδεύεται ἀπό θεάρεστα ἔργα,γιατί ὅταν αὐτά ἀπουσιάζουν, τό ὄνομα μόνο «Χριστιανός» δέν μπορεῖ σέ τίποτα νά μᾶς ὠφελήσει. Ἐμεῖς ὄχι μόνο δέν προσφέρουμε στό Θεό κάτι ἀπ’ τόν ἑαυτό μας, ἀλλά δέν φροντίζουμε, οὔτε γιά τίς ψυχές μας.
Στο ερωτημα,πῶς μπορῶ, ἐγώ ν’ ἀγωνίζομαι γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς μου, ἀφοῦ ζῶ μέσα στόν κόσμο, κι ἔχω τόσες πολλές φροντίδες;
Η απαντηση ειναι οτι: Ἡ σωτηρία εἶναι στά χέρια μας,
ἐμεῖς τήν ὁρίζουμε καί τήν κερδίζουμε,
δέν θά μᾶς φταίει κανένας ἄνθρωπος,
δέν θά μᾶς ἐμποδίσει καμμιά κατάσταση,
ἄν θέλουμε μποροῦμε νά σωθοῦμε,
χρειάζεται μόνο νά εἴμαστε ζωντανοί χριστιανοί μέ πίστη καί μέ ἔργα θεάρεστα μέσα στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εσεις τι λετε?