9 Μαΐ 2009

* ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΤΟ ''ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ''?

14 λόγοι για τους οποίους δε μπορείς να προσευχηθείς λέγοντας την προσευχή που δίδαξε ο Ιησούς Χριστός, το "Πάτερ Ημών..."
- Δε μπορώ να πω το Πάτερ Ημών αν είμαι κλεισμένος στον εαυτό μου - Δε μπορώ να πω το "Πάτερ" αν δε δείχνω τη σχέση μου αυτή στη καθημερινή μου ζωή - Δε μπορώ να πω "ο εν τοις ουρανοίς" αν απασχολούμαι τόσο πολύ με τα πράγματα της γης που δε θησαυρίζω στους ουρανούς - Δε μπορώ να πω "αγιασθήτω το όνομά σου" αν εγώ που καλούμαι με το όνομά Του δεν ζω ζωή αγία - Δε μπορώ να πω "ελθέτω η βασιλεία σου" εάν δε κάνω το κάθε τι που μπορώ για να ιδρύσω τη βασιλεία του Θεού στη γη - Δε μπορώ να πω "γενηθήτω το θέλημά σου" αν έχω αμφιβολίες ή δεν υπακούω στο θέλημα του Θεού για τη ζωή μου - Δε μπορώ να πω "επί της γης ως και εν ουρανώ" αν δεν είμαι διατεθειμένος να αφιερώσω τη ζωή μου για την υπηρεσία Του - Δε μπορώ να πω "τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον" αν προσπαθώ να τραφώ με παλιές πνευματικές εμπειρίες - Δε μπορώ να πω "άφες ημίν τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών" αν κρατώ μνησικακία εναντίον οιουδήποτε - Δε μπορώ να πω "μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν" αν εγώ ο ίδιος τοποθετώ τον εαυτό εκεί που πρόκειται να πειρασθώ - Δε μπορώ να πω "από του πονηρού" εάν δεν είμαι διατεθειμένος να πολεμήσω τον πνευματικό πόλεμο με το όπλο της προσευχής - Δε μπορώ να πω "Διότι σου εστίν η βασιλεία" αν τον Βασιλέα δεν τον τιμώ με την υπακοή μου σαν πολίτης Του - Δε μπορώ να πω "σου εστίν η δύναμις" αν φοβάμαι το τι πρόκειται να κάνουν ή σκέπτονται οι άλλοι εναντίον μου - Δε μπορώ να πω "σου εστίν η δόξα" εάν προσπαθώ να κερδίσω δόξα για τον εαυτό μου
Αμήν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εσεις τι λετε?