13 Μαΐ 2009

* ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΜΑΣ

Α και Ω (Αποκάλυψη 1:8) Aγιος (Πράξεις 3:14) Αμνός (Αποκάλυψη 5:8) Αμνός Aμωμος (Α' Πέτρου 1:19) Αμνός Aσπιλος (Α' Πέτρου 1:19) Αμνός του Θεού (ευαγγ. Ιωάννη 1:29) Αμνός ως Σφαγμένος (Αποκάλυψη 5:6) Aμπελος η Αληθινή (ευαγγ. Ιωάννη 15:1) Ανάσταση και Ζωή (ευαγγ. Ιωάννη 11:25) Αρχή και Τέλος (Αποκάλυψη 22:13) Αρχηγός της Ζωής (Πράξεις 3:15) Αρχιποιμένας (Α' Πέτρου 5:4) Aρχοντας της Ειρήνης (Ησαΐας 9:6) Αστέρι Λαμπρό Πρωινό (Αποκάλυψη 22:16) Αυγερινός (Β' Πέτρου 1:19) Βασιλιάς Αιώνος (Ιερεμίας 10:10) Βασιλιάς της Δόξας (Ψαλμός 24:7,10) Βασιλιάς των Βασιλιάδων (Αποκάλυψη 19:16) Βλαστάρι (Ησαΐας 11:10) Βλαστός (Ζαχαρίας 6:12) Γιος ο Αγαπητός (Λουκάς 9:35) Γιος του Ανθρώπου (Ματθαίος 8:20) Γιος του Δαβίδ (Ματθαίος 15:22) Γιος του Θεού (Μάρκος 1:1) Διδάσκαλος (Λουκάς 12:13) Δίκαιος (Πράξεις 3:14) Εγώ Είμαι (ευαγγ. Ιωάννη 8:58) Εμμανουηλ (Ησαΐας 7:14) Ερχόμενος (Αποκάλυψη 1:8) Ην (Αποκάλυψη 1:8) Θεός Αληθινός (Ιερεμίας 10:10) Θεός Ισχυρός (Ησαΐας 9:6) Ισραήλ (Ησαΐας 49:3) Καλός Ποιμένας (ευαγγ. Ιωάννη 10:14) Κύριος (Λουκάς 2:48) Κύριος πάντων (Πράξεις 10:36) Κύριος των δυνάμεων (Ησαΐας 6:4) Κύριος των Κυρίων (Αποκάλυψη 19:16) Λιοντάρι από τη φυλή Ιούδα (Αποκάλυψη 5:5) Λόγος (ευαγγ. Ιωάννη 1:1) Λόγος του Θεού (Αποκάλυψη 19:13) Ναζωραίος (Ματθαίος 2:23) Ο Πρώτος και ο Έσχατος (Αποκάλυψη 22:13) Παντοκράτωρ (Αποκάλυψη 1:8) Πατέρας του μέλλοντα αιώνα (Ησαΐας 9:6) Ποιμένας Καλός (ευαγγ. Ιωάννη 10:11) Ποιμένας Μέγας (Εβραίους 13:20) Πύλη (ευαγγ. Ιωάννη 10:9) Ραββί (ευαγγ. Ιωάννη 1:38) Ρίζα Δαβίδ (Αποκάλυψη 5:5) Σύμβουλος Θαυμαστός (Ησαΐας 9:6) Χριστός (Μάρκος 15:32) Ων (Αποκάλυψη 1:8)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εσεις τι λετε?